De Uitvaartbus

De Uitvaartbus Een eerste kennismaking met de Uitvaartbus wekt vaak verwondering. Voor u is het idee misschien ook even wennen, want anders dan anders, dat is de Uitvaartbus zeker. Traditioneel wordt de overledene vervoerd in een rouwauto met daarachter de naaste familie in volgende auto's, maar in de Uitvaartbus blijft iedereen bij elkaar. Rondom het kistplateau zijn 15 ruime zitplaatsen beschikbaar voor familieleden en vrienden. Zij kunnen de overledene vanuit huis of het uitvaartcentrum begeleiden naar een bijeenkomst op een andere locatie, de kerk, het crematorium of de begraafplaats.

De Uitvaartbus, wordt door velen ervaren als een bijzonder persoonlijke en intieme wijze van vervoer.


De Uitvaartbus is een initiatief van Mark van de Poel en werd geïntroduceerd in 2002. Mark chauffeert de bus altijd zelf en vertelt u op deze site over de mogelijkheden.

Deze website is qua woordkeuze gericht aan nabestaanden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u dit leest omdat u zich oriënteert voor uw eigen uitvaart. In dat geval hoop ik dat u zich persoonlijk aangesproken wilt voelen.

Voor korte en lange afstanden

Interieur de Uitvaartbus Vaak wordt gedacht dat de Uitvaartbus speciaal bedoeld is voor vervoer over lange afstanden maar niets is minder waar.

Verreweg de meeste uitvaarten die met de bus worden gereden spelen zich af in de woonplaats van de familie of in de directe omgeving daarvan. Vaak gaat het om maar een paar kilometers.

De essentie van de bus is namelijk het bij elkaar zijn en het samen begeleiden van de overledene. Op korte afstanden vindt men dit minstens zo waardevol als op langere.

Mogelijkheden

Uitvaart met de Uitvaartbus De invulling van het gebruik van de Uitvaartbus is helemaal aan u. Zo kunt u natuurlijk zelf de route bepalen. Misschien zijn er voor u betekenisvolle plaatsen waar u graag nog een keer langs wilt rijden, of waar u nog even wilt verblijven.

Op een goede muziekinstallatie (CD, bluetooth, usb) kunt u onderweg muziek naar uw eigen keuze laten spelen maar zelfs livemuziek in de bus is mogelijk. Wanneer de rit wat langer is kan het prettig zijn om iets te eten en/of drinken mee te nemen.

De bus wordt ook wel eens gebruikt voor een samenzijn met woord en muziek in kleine kring. Zo'n herdenking kan overal waar de bus kan staan plaatsvinden.

U hóéft van deze extra mogelijkheden uiteraard geen gebruik te maken. Veel families hebben juist de voorkeur voor de kortste route en kiezen de bus alleen om tijdens de laatste rit bij elkaar, en samen met de overledene te zijn.


De bus is voorzien van een 90 graden zwenkbaar kistplateau met rollen. Het in- en uitdragen van de overledene, wat vaak door de familie zelf wordt gedaan, gaat daardoor heel gemakkelijk.

Kistplateau Kistplateau Kistplateau

Rust

Rust met de Uitvaartbus Een uitvaart speelt zich vaak af op een aantal verschillende locaties. Als u voor de Uitvaartbus kiest bent u "tussen de bedrijven door" steeds weer even onder elkaar. Dit kunnen, vooral bij een druk bezochte uitvaart, welkome momenten van rust zijn. Ook hoeft u zich niet bezig te houden met het bij elkaar houden van de stoet en het parkeren van uw auto.

Uiteraard wordt u, tenzij u anders wenst, na afloop van de uitvaart ook weer met de bus terug naar het aanvangsadres gebracht.

Reservering en kosten

Kistplateau met bloemenrekken De Uitvaartbus is in het gehele land inzetbaar. De bus kan om praktische redenen alleen door uitvaartondernemers worden gereserveerd (zie veelgestelde vragen).

De kosten zijn afhankelijk van het aantal te rijden kilometers (vanaf de standplaats Deventer) en het aantal uren dat de bus ter plaatse nodig is. In de regel zijn de kosten van het gebruik van de Uitvaartbus vergelijkbaar of zelfs lager dan die van een rouwauto met twee volgauto's.

U kunt, om de kosten te beperken, er ook voor kiezen om voor de terugweg naar huis na de condoleance zelf voor ander vervoer te zorgen.

Sommige uitvaartondernemers wijzen u niet op het bestaan van de Uitvaartbus. Soms omdat zij de bus niet bij hun manier van werken vinden passen of zij liever hun eigen wagenpark inzetten, maar het kan ook zijn dat zij door onbekendheid met de bus er geen, of een onjuist beeld van hebben.

Uitvaartverzorgers hebben vaak een specifieke stijl van werken en deze kan van persoon tot persoon zeer sterk verschillen. Het is heel belangrijk dat u een ondernemer kiest die bij u past. Hecht u bijvoorbeeld aan traditie, wilt u het juist informeel invullen of zoekt u de tussenweg? Wilt u iemand die alles op zich neemt of een begeleider op de achtergrond? Een man of liever juist een vrouw? In de loop van de jaren heb ik met vele uitvaartverzorgers, verspreid over het hele land kennisgemaakt en gewerkt. Ik vertel u graag over hen. U mag daarvoor altijd contact met mij opnemen. Misschien helpt het u bij het maken van een keuze.

Waar kan de bus komen?

Harpspeler in de Uitvaartbus Door zijn compacte formaat (LxBxH: 8.40 x 2.40 x 3.30 meter) en korte wielbasis is de bus zeer wendbaar en kan hij ook goed terecht in binnensteden, op woonerven en andere minder toegankelijke plaatsen.

De vergelijking is minder chique maar betrouwbaar: daar waar vuilniswagens rijden kan de Uitvaartbus ook komen.

Altijd schoon en op tijd

Uitgeschoven kistplateau Door een wassysteem aan boord van de bus kan deze altijd en overal, dus ook vlakbij de locatie waar de uitvaart aanvangt, gewassen geworden en rijdt hij altijd schoon voor.

In verband hiermee, maar ook om eventuele verkeersvertraging op de aanrijroute vanaf de standplaats van de bus naar de plaats van de uitvaart op te kunnen vangen, is de bus volgens planning altijd 1,5 à 2 uur voor aanvang van de uitvaart in de omgeving van het eerste voorrijadres.

Privacy

Een vriendelijke en toegankelijke uitstraling stond bij de ontwikkeling van de bus voorop. Daglicht - en nog liever de zon - zijn juist in deze bus meer dan welkom. Daarom viel de keuze op helder glas en niet op donkere ruiten.

De inzittenden van de bus zitten met hun rug naar de ramen. Hun gezichten zijn van buitenaf dus eigenlijk niet te zien. Mattering van het onderste deel van de ramen en de hoogte van de busvloer ten opzichte van het straatniveau waarborgen verder uw privacy.

Bloemen

Bloemenrek In de Uitvaartbus is veel ruimte voor bloemen. Behalve op de kist kunnen ze op de bloemenvloer achter de rondzit, en op één of twee bloemenrekken boven het kistplateau worden gelegd. Bij elkaar is er circa vier vierkante meter bloemenruimte, en kunnen er dus enige tientallen bloemstukken en boeketten mee in de bus. Bloemen op vaas kunnen mee maar moeten vaak wel worden vastgehouden. Als er weinig of geen bloemen bij de uitvaart zijn kunnen de bloemenrekken worden weggelaten.

Lege bloemenrekken Gevulde bloemenrekken Bloemen achter de rondzit

De lege plek

Opvulling van de lege plek Als u ervoor kiest om na afloop van de uitvaart met de bus te worden teruggebracht naar het aanvangsadres is de plaats waar op de heenweg de overledene lag dan natuurlijk leeg. "De lege plek" kan bij terugkomst in de bus confronterend zijn en is dan ook vaak het eerste onderwerp van gesprek. Toch is dit voor de meeste mensen geen reden om de bus niet voor de terugweg te gebruiken. Gevoelens hieromtrent worden vaak verwoord als: "We kunnen dit niet uit de weg gaan, momenten van gemis als deze zullen nog vaak volgen en het is ook troostend dat we dit samen beleven".

Misschien wilt u iets met het lege plateau doen. Na een crematie wordt er nogal eens een aantal bloemstukken mee terug naar huis genomen. Deze kunnen dan op het kistplateau worden gelegd, misschien met een foto erbij. Op verzoek kunnen er op de terugweg ook een of meer kaarsjes op het plateau branden.

Soms kiest een familie er toch voor om na de uitvaart met vooraf op de locatie neergezette eigen auto's naar huis te gaan. Wij kunnen indien gewenst voor de terugweg ook voor een andere, neutrale, bus zorgen. Hieraan zijn in de regel geen hoge meerkosten verbonden omdat deze bus wordt betrokken bij een vervoerder uit de omgeving van de plaats van handeling en de Uitvaartbus bovendien korter nodig is.

Op een ander moment dan de dag van de uitvaart

De Uitvaartbus kan vrijwel overal komenSoms wordt er door een familie voor gekozen om de bus niet op de dag van de uitvaart te gebruiken, maar om er op een van de daaraan voorafgaande dagen een tocht mee te maken langs huizen en plaatsen waar belangrijke herinneringen liggen. Uiteraard samen met hun overleden verwante. In alle rust, in intieme kring en zonder enige tijdsdruk, want u hoeft dan niet op een bepaalde tijd op een bepaalde plaats te zijn voor de afscheidsbijeenkomst. Er is dan alle tijd voor verhalen, (live)muziek en een meegenomen hapje en drankje. Bij geschikt weer kan ook op een mooie plek worden gestopt waarna een deel van deze "sentimental journey" buiten, naast de bus, kan plaatsvinden.

Tijdens dat stationaire moment kunnen eventueel ook nog meer genodigden "op bezoek" komen. Sfeervolle gebeurtenissen als deze vinden vaak op een zondag plaats, misschien niet toevallig omdat dat voor veel mensen een "beschikbare" dag is. De zondag biedt bovendien de daarbij horende rust op de weg en ontbrekende hectiek van alledag. Een invulling als hiervoor beschreven kan zelfs ook in de plaats komen van een afscheid in besloten kring in een gangbare locatie.

Fossielvrij

De Uitvaartbus rijdt al een aantal jaren op de dieselvervanger HVO100. Het is fosielvrij en wordt gemaakt van o.a. afvalvetten. Met deze weliswaar beduidend duurdere brandstof stoot een motor gemiddeld 90% minder CO2 en 30% minder fijnstof uit dan met normale diesel.

Andere uitvaartbussen

Er bestaan in Nederland inmiddels meer uitvaartbussen en bussen waarmee uitvaarten worden gereden. De bussen zijn zeer verschillend in uitvoering. Ter voorkoming van verwarring is het raadzaam om u goed te oriënteren.

Informatie voor uitvaartverzorgers

Ook voor u, als uitvaartverzorg(st)er, is het prettig als u weet wat u kunt verwachten als u de Uitvaartbus gaat inzetten. Daarom zet ik een aantal belangrijke zaken voor u op een rij:

Aparte zitplaats voor de uitvaartverzorger Uitgeschoven kistplateau aan de buitenzijde

Chauffeur, gastheer en assistent

Niet alleen chauffeer ik de bus altijd zelf, u heeft aan mij ook een servicegericht en representatief gastheer die u desgewenst graag assisteert op velerlei vlak. U kunt denken aan het ontvangen van de belangstellenden, het uitnodigen tot het tekenen van het condoleanceregister en het aannemen van bloemen.

Ik heb ruime ervaring in de postmortale zorg en kan bijvoorbeeld helpen bij het in de kist leggen van de overledene of het klaarzetten van de baar als er nog afscheid genomen kan worden. Vanzelfsprekend draag ik er gedurende de uitvaart zorg voor dat de overledene nooit onbewaakt in de bus achterblijft.

Op verzoek van de familie kan ik tijdens de uitvaart eventueel een aantal foto's maken. Ik ben geen professioneel fotograaf, maar heb wel oog voor momenten die waardevol zijn om vast te leggen.

Ik ben gekleed in donkerblauw kostuum. Ik draag niet per definitie een stropdas. Hierin pas ik mij aan aan een voorkeur van de familie of van u.

Voelt u zich vooral vrij om de dagen voorafgaand aan de uitvaart zo vaak als u wilt contact met mij op te nemen voor overleg. Het is er mij, net als u, alles aan gelegen dat de uitvaart naar ieders tevredenheid verloopt!

Samengevat kunt u rekenen op een zeer verzorgde bus en een chauffeur die "weet hoe het hoort" en die graag met u meedenkt en doet!

Standaarduitrusting

Tot de standaarduitrusting van de bus behoren:

Mark van de Poel (1962) en hoe het tot de bus kwam

Mark van de Poel Als tiener raakte ik gefascineerd door rouwauto's. Zo'n traag deinende zwarte slee deed iets met mij. Ik verdiepte mij in de internationale historie van het rouwvervoer en kon uren kijken in het boek 'American Funeral Cars' van T.A. Mc. Pherson.

Ik maakte op jonge leeftijd al aardig wat uitvaarten mee, zowel in mijn familiekring (toen ik 10 jaar was overleed mijn vader) als in de rol van misdienaar in de kerk. De gangbare manier van rouwvervoer, waarbij de nabestaanden achter de rouwauto aan rijden, kwam altijd als zeer afstandelijk op mij over. Hoe onlogisch is het om de laatste momenten waarop dat nog kan, niet in de nabijheid van een geliefde te zijn. Het alternatief lag eigenlijk voor de hand: een voertuig waarin overledene en verwanten samen de laatste rit(ten) afleggen, en zo ontstond bij mij al lang geleden het idee om ooit een bus om te bouwen voor begrafenissen.

Het kwam er niet meteen van. Ik studeerde drums en slagwerk aan het Hilversums Conservatorium waarna een beroepspraktijk als musicus en theatermaker volgde. Voor "De Laatste Bus", die altijd in mijn hoofd was blijven zitten, betekende dit uitstel geen afstel.

In 1998 diende ik bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat een vergunningaanvraag voor de exploitatie van een uitvaartbus in. Het voertuigtype "uitvaartbus" bestond nog niet maar werd daarna opgenomen in de Wet Personenvervoer, die van toepassing is op al het autobus- en touringcarvervoer. Ik oriënteerde mij daarna uitgebreid in de bussenwereld en had gesprekken met vele uitvaartondernemers en met mensen die kort daarvoor in hun nabijheid met de dood waren geconfronteerd. Het idee kreeg hierdoor steeds meer vorm.

De Uitvaartbus voor de ombouw Uiteindelijk volgde de aankoop van een toen 9 jaar oude Utrechtse "midi" stadsbus die ik ontmantelde tot het kale karkas. Met mijn broer Jan maakte ik de eerste tekeningen voor de ombouw. Enerzijds wilde ik door o.a. een landau-dak, achterwielkappen en de in Nederland gebruikelijke rouwvlaggen de traditie gedeeltelijk in ere houden, maar een somber interieur en "enge" gordijntjes pasten niet in het plan. Kleur, transparantie en een sfeer waardoor met name ook kinderen makkelijk de bus in lopen daarentegen wel. Donkerrood zou de voornaamste kleur worden. Met de tekeningen onder de arm ging ik naar de gerenommeerde Nederlandse rouwautobouwer Huiskamp Carrosserie in Winterswijk waarvan de bevlogen eigenaar Hans Legters direct zeer enthousiast was over het idee.

Enige tijd later reed ik de gestripte bus naar Winterswijk. Hans gaf met zijn mensen de buitenkant vorm. Al het plaatwerk, de bumpers, landau-bogen, chroomlijsten en het vinyldak werden met enorme toewijding en vakmanschap door de Huiskamp-carrossiers met de hand gemaakt.

Opbouw Opbouw

Hoewel de carrosserielijn in basis gelijk bleef, heeft de bus nu door o.a. de ronde achterlichten en het chroomwerk een klassiekere "look". Ondertussen construeerde ik zelf onder de bezielende leiding van Hans het grootste gedeelte van het interieur, waaronder de hardhouten scheepsdekvloer met rubbernaden. Met de combinatie van vloer, leren banken en alcantara paneelbekleding bereikten wij de "huiskamersfeer" die ik voor ogen had.

Voor het naar binnen en buiten brengen van de kist door de zijdeuren bouwden wij een 90 graden zwenkbaar kistplateau.

Na een ombouwtijd van 1,5 jaar kwam de bus in 2002 in functie. De introductie ging gepaard met een golf van publiciteit op televisie, radio en in kranten en bladen. Hierdoor, maar ook dankzij een groep enthousiaste uitvaartverzorgers die deze nieuwe vorm van rouwvervoer meteen omarmde, werd de bus direct overal in het land veelvuldig ingezet.

Exterieur van de Uitvaartbus De bus draagt onderhand een hele geschiedenis met zich mee. Dagen van diep verdriet wisselen zich af met andere die zich kenmerken door berusting en dankbaarheid voor een afgerond mooi leven. De ene keer ingetogen, dan weer wordt het leven van de gestorvene uitgebreid en met mooie persoonlijke elementen gevierd. Behalve de traan vult ook de spreekwoordelijke lach vaak de bus.

Het gebeurt met regelmaat dat een familie voor de tweede, derde en soms zelfs vierde keer gebruik maakt van de Uitvaartbus en hij zelfs een beetje bij de familie-uitvaart-traditie gaat horen... De bus wordt vaak een zo essentieel onderdeel van de uitvaart gevonden dat deze in verband met beschikbaarheid een of twee dagen wordt uitgesteld.

Het hierboven beschrevene maakt dat ik juist deze bus het liefst tot in lengte van dagen in de vaart wil houden. Mechanisch gezien kan dat. Technische revisies en vernieuwingen gebeuren al continu. Binnen afzienbare tijd zal het naar verwachting ook haalbaar worden om de aandrijving elektrisch te maken.

De Uitvaartbus wordt door velen gezien en ervaren als een logische en waardevolle variant op de traditie, waarvan het eigenlijk vreemd is dat het niet al veel eerder bestond.

De ervaringen die ik in de loop van de jaren met de Uitvaartbus heb opgedaan mag ik sinds 2015 vier dagen per jaar als gastdocent doorgeven bij Meander Uitvaartopleidingen in Amersfoort. Ik behandel daar allerlei zaken rondom de verplaatsingsmomenten tijdens een uitvaart en vertel over de kleurrijke historie van het rouwvervoer overal in de wereld.

De bus technisch

De Uitvaartbus in de onderhoudswerkplaatsDe oorspronkelijke bus is in 1990 gebouwd bij VDL Berkhof (Hainje) in Heerenveen. Hij heeft een zelfdragende carrosserie, is luchtgeveerd en uitgerust met een DAF turbodiesel motor en een ZF automaat.

De bus was een van de negen "Midi's" van het Gemeente Vervoerbedrijf Utrecht (GVU). Deze serie reed de binnenstadlijn 2. In 1999 nam ik de bus, met wagennummer 409, van het GVU over.

Monteurs rondom de UitvaartbusHet technische onderhoud van de bus is in handen van busspecialisten Connexxion Techniek. In 2017 is de complete aandrijflijn (motor, automaat en assen) van de bus daar nog geheel vernieuwd.

Werk aan de carrosserie wordt gedaan bij Huiskamp Carrosserie in Winterswijk, waar de bus ook is omgebouwd. In 2013 is de Uitvaartbus daar na 11 jaar gebruik ingrijpend gerenoveerd, en in een iets lichtere kleur geheel opnieuw gespoten.

In de media

In de krant De introductie van de Uitvaartbus kreeg veel media-aandacht. Een grote foto op de voorpagina van De Telegraaf, ontketende een golf van publiciteit. Er volgden live radiointerviews door Gordon (Radio 538), Edwin Evers (3FM) en andere landelijke en regionale radiostations.

Mark was met De Laatste Bus te gast in het televisieprogramma "Later wordt het leuk" van Dolf Janssen bij de VARA (het filmpje staat op onze Facebook-pagina) en kort daarna besteedden RTL 4 (in de serie "Doodnormaal"), SBS6 (Hart van Nederland) en diverse regionale televisiezenders aandacht aan de introductie van de bus.

Later volgden uitgebreide artikelen in o.a. Volkskrant, Trouw, NRC en in tientallen andere bladen en magazines (en ja, de bus "haalde" zelfs de Privé...). Ook diverse buitenlandse kranten schreven over de bus en de internationale organisatie van uitvaartprofessionals FIAT-IFTA publiceerde er in drie talen een artikel over in het wereldwijd uitgegeven vakblad "Thanos". Dit artikel verscheen later ook in het toonaangevende Britse cultureel opinieblad "Pharos International".

Ook nu duikt de Uitvaartbus, meestal naar aanleiding van bijzondere uitvaarten, nog regelmatig op in kranten en op televisie.

VARA Dolf Jansen Hart van Nederland RTL Nieuws

Ervaringen

Beste Mark,

Wat zijn jij en jouw prachtige bus voor ons van grote waarde geweest bij de uitvaart van onze vader en opa. Wat was het fijn om hem zo samen te kunnen begeleiden. De huiselijke sfeer in de bus (wat is hij toch mooi!) gaf ons zo veel ontspanning en Mark, wat heb jij goed voor ons gezorgd. Het was gewoon fijn dat je erbij was!

De uitvaartbus stond hoog op pa z'n wensenlijstje, helemaal nadat jullie elkaar in het laatste stadium van zijn leven zo uitgebreid telefonisch hadden gesproken. De mogelijkheden voor zijn uitvaart die je opperde hebben hem en ons enorm geholpen en de match met [de uitvaartverzorger] die je ons aanraadde was een schot in de roos! Je hebt een geweldige uitvinding gedaan Mark! We gaan reclame voor je maken want wij kunnen dit iedereen aanbevelen!

— Familie van der V., Amstelveen

In de 20 jaren die ik werkte als uitvaartbegeleider heb ik regelmatig Mark met de uitvaartbus mogen inzetten en ik zag altijd blije families. Dat klinkt een beetje raar, want ze zijn in rouw om hun overleden dierbare familielid, maar toch... De stemming in de bus is vaak gezellig. Mark komt altijd ruim op tijd zodat iedereen even in de bus kan kijken. Vooral voor kinderen is dat erg fijn. Soms ging er koffie/thee en een picknickmand mee, dus onderweg "gezellig" lunchen met elkaar. Samen, ja samen als familie je dierbare wegbrengen, dat is zo mooi. Samen met de overledene die laatste rit maken. Na een intensieve, droevige maar ook mooie dag brengt Mark de familie dan weer veilig thuis. Geen keuzes over wie in welke auto zit, geen stress voor de weg en de tijd. Mark is de rust zelve, die iedereen op zijn gemak stelt.

— Judy Koopman, Eindhoven

Dag Mark,

Bedankt voor de foto's. Erg mooi! We zijn er heel blij mee. Wij hebben een mooi afscheid gehad en dierbare herinneringen aan de dag. Het was voor ons ook heel bijzonder om op deze wijze afscheid te kunnen nemen van Carel. De bus biedt een intieme, huiselijke sfeer en nodigt uit tot gesprek waardoor iedereen erg op zijn gemak was. Precies zoals Carel het had gewild. Heel erg bedankt daarvoor. Wij houden jouw fantastische uitvaartbus zeker in gedachten voor mocht zich weer een gelegenheid voordoen. Laten we hopen dat dat nog even op zich laat wachten ;-)

— Annemarie W., Den Haag

Mark van de Poel behoort tot de groep uitvaartvernieuwers die eind vorige eeuw de uitvaart op een ander spoor zette. Mark bedacht niet alleen het concept van de uitvaartbus, maar bouwde hem ook en is tevens zelf de chauffeur/gastheer. Daarnaast verdiepte hij zich zowel historisch als wereldwijd in de laatste reis van de gestorvene op aarde. Zijn kennis hierover en zijn ervaringen met de bus deelt hij met veel enthousiasme met onze studenten. Als geen ander ziet Mark hoe uitvaartbegeleiders in heel Nederland werken. Hij heeft een uitgekristalliseerde visie op hoe mensen in rouw terzijde te staan.

Mark met zijn bus levert een wezenlijke bijdrage aan het omgaan met rouw. Dat wens ik iedereen toe.

— Marjon Klaassen, directeur Meander Uitvaartopleidingen

Waar op de wereld vind je nóg zo'n meedenkende én aardige uitvaartman met zo'n geweldig mooie bus die ook nog tijdens de kerkdienst de hondjes uitlaat?...

— Familie J., Oss

Veelgestelde vragen

Wie gebruiken de Uitvaartbus?

Vaak wordt gedacht dat de Uitvaartbus vooral "hippe" en vooruitstrevende mensen aanspreekt. Dit is absoluut niet waar. Families van werkelijk alle pluimage zijn te gast geweest in de bus.

Wat betekenen de chromen ornamenten op de zijkant van de bus?

Landau-boog op de Uitvaartbus Dit zijn zogenaamde landau-bogen. Zij waren onderdeel van het mechaniek waarmee bij landauer-rijtuigen de leren kap open en dicht ging. In het klein zaten ze ook op kinderwagens, met dezelfde functie. Toen begin 20e eeuw koetsen uit de gratie raakten werden bij staatsie-auto's (auto's voor "officieel" vervoer, waaronder dus ook rouwauto's) de bogen daar als versiering opgezet. Daarnaast werd het dak vaak bekleed met vinyl. Deze styling is voor rouwauto's al bijna een eeuw gangbaar in Amerika en veel later naar Europa overgewaaid.

Mag de Uitvaartbus ook zonder rouwvlaggen rijden?

Rouwvlaggen Het rijden met rouwvlaggen is geen verplichting. Wel is het een voorwaarde om onder de bijzondere voorrangsregels voor rouwwagens (en volgende auto's) te vallen. In de praktijk blijkt daarnaast dat andere weggebruikers de Uitvaartbus, ook buiten de verkeersregels om, eerder voor laten gaan als er vlaggen worden gevoerd.

Het voeren van vlaggen op rouwauto's is overigens een typisch Nederlands gebruik en ooit bedacht om deze wagens in het verkeer herkenbaar te maken. In de landen om ons heen en ook in de rest van de wereld gebeurt het eigenlijk nergens.

Het gebruik hieromtrent is als volgt: als er zich in de rouwauto of -bus een overledene bevindt, voert de wagen twee donkere vlaggen met daarop drie horizontale witte strepen. Als er géén overledene in de auto ligt, worden de vlaggen afgedekt met een hoes. We noemen dit "onder foedraal rijden".

Heeft een rouwstoet voorrang?

Exterieur van de UitvaartbusHet eerste voertuig van een rouwstoet (dus de rouwauto of -bus) moet zich aan de normale verkeersregels houden, behalve bij zebrapaden. Daar heeft hij voorrang op overstekende voetgangers(!). Op gelijkwaardige kruisingen moet aan auto's die een rouwauto volgen, mits zij aan beide zijden zijn voorzien van officiële rouwvlaggen, voorrang worden verleend. De regeling geldt dus niet op voorrangskruisingen, rotondes, kruispunten met verkeerslichten en op invoegstroken en uitritten. Volgauto's zonder officiële vlaggen vallen niet onder de regeling en moeten zich aan de normale verkeersregels houden.

Wordt de bus ook voor andere doeleinden gebruikt?

Nee, de Uitvaartbus is niet zomaar een bus. Hij bood en biedt vervoer aan tal van mensen tijdens vaak een van hun moeilijkste of meest memorabele dagen. Een al dan niet verwacht weerzien van de bus daarna roept dan ook vaak emotie op, reden voor mij om te allen tijde zorgvuldig om te gaan met de inzet van de bus.

Waarom kan de Uitvaartbus alleen door uitvaartondernemers worden gereserveerd en niet door de familie zelf?

De organisatorische vormgeving van een uitvaart is vaak een complexe zaak. Bijvoorbeeld een goede tijdsplanning is essentieel en hierop zijn veel factoren van invloed. Uw uitvaartverzorger heeft de kennis van zaken en de ervaring om de verplaatsingen en de tijden daarvan goed te plannen. De dagen voorafgaand aan de uitvaart heb ik meestal meerdere keren contact met hem of haar om zaken goed op elkaar af te stemmen. Een "driehoeksverhouding" zou misverstanden kunnen opleveren. Daarom is uw uitvaartverzorger mijn opdrachtgever en contactpersoon. Overigens nodig ik u als u informatie (anders dan een kostenopgave, deze gaat via de uitvaartverzorger) over de bus wenst, van harte uit om contact met mij op te nemen.

Mag een rouwstoet overal rijden?

Er bestaat, hoewel dat vaak wordt gedacht, geen enkele regelgeving over het te gebruiken vervoermiddel en de te volgen route bij een uitvaart. Een rouwstoet mag dus overal rijden en een overledene mag (mits bedekt) in of op elk vervoermiddel worden vervoerd.

Fotogalerij

Tik of klik op een foto om deze te vergroten.

De Uitvaartbus

Sfeerimpressies

Videopresentatie

Contact

Wenst u na het bekijken van deze website nog verdere informatie of inspiratie? Belt of mailt u ons dan gerust! Bezoekt u ook eens onze pagina op Facebook of ons kanaal op YouTube.

Mark van de Poel Uitvaartvervoer
Oudegoedstraat 16
7413 EG Deventer

06 - 229 338 94
info@uitvaartbus.nl